मैलारपूरच्या श्री खंडोबाची ६ जानेवारी रोजी महायात्रा ...

अणदूर खंडोबा यात्रा सन 2011

अणदूरचा श्री खंडोबा पावने दोन महिन्याच्या वास्तव्यासाठी मैलारपूर (नळदुर्ग)कडे जात असताना निघालेली पालखी...