मैलारपूरच्या श्री खंडोबाची ६ जानेवारी रोजी महायात्रा ...